• Báo cáo Hội đồng khoa học nhà trường

  Báo cáo ý tưởng nghiên cứu dự án KHKT với Hội đồng khoa học (HĐKH) nhà trường. trình bày kế hoạch nghiên cứu và xin các loại giấy tờ cần thiết

 • Tìm hiểu về con người, danh lam thắng cảnh tỉnh Yên Bái

  Nghiên cứu tài liêu, tìm kiếm thông tin trên internet.

 • Trải nhiệm du lịch miền Tây Yên Bái, thu thập thông tin, hình ảnh.

  Nghiên cứu thực tế, ghi chép, thống kê, phân loại, lưu trữ hình ảnh

 • Tìm hiểu về các ngôn ngữ thiết kế web phổ biến

  Nghiên cứu các tài liệu: HTML5 Và CSS3: Thiết Kế Trang Web Thích Ứng Giàu Tính Năng Tự Học Thiết Kế Trang Web Bằng HTML Tự Học Thiết Kế Trang Web Bằng VB Script

 • Tìm hiểu các phần mềm thiết kế đồ hoạ và thiết kế web

  Nghiên cứu tài liêu, video và tham khảo hướng dẫn trên internet

 • Chọn mua shared hosting & domain

  Chọn mua từ 2 nhà cung cấp uy tín GoDaddy và AZDIGI

 • Lên ý tưởng và thiết kế trang chủ

  Tìm cách hiệu chỉnh các điểm đỏ trên bản đồ đúng toạ độ. Liên kết điểm đỏ đến các phân trang

 • Xây dựng các phân trang

  Liệt kê các điểm du lịch đã khảo sát cùng với thông tin thu thập đc Xây dựng mỗi điểm du lịch là một phân trang, liên kết với trang chủ qua điểm đỏ

 • Chạy thử nghiệm , hiệu chỉnh các lỗi phát sinh

  Chạy thử nghiệm website https://yenbaitourism.com

 • Pulic, quảng bá website

  Quảng bá website trên mạng xã hội và nhiều kênh khác

Đội ngũ của Yên Bái Tourism

Trịnh Xuân Biên

Trịnh Xuân Biên

Chủ dự án
Phạm Hồng Đức

Phạm Hồng Đức

Cộng tác viên
Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

Cộng tác viên