Front Image

Dành cho

Quảng cáo

map-chuan.jpg

Điểm nhảy dù lượn - Biển mây Khau Phạ

Mâm Xôi - La Pán Tẩn

Suối Giàng - Văn Chấn

Suối nước nóng - Trạm Tấu

Sáng Nhù - Mồ Dề

Nhà hàng Cá Hồi Cao Phạ

Lao Chải

Thung lũng Lìm Mông - Lìm Thái - Cao Phạ

Màng Mủ - Mồ Dề

Khao Mang

Mù Cang Chải Ecolodge

Văn hoá người thái - Nghĩa lộ

'Đệ nhất thác' Háng Tề Chơ

Bản Cu Vai - Xà Hồ

Đỉnh Tà Chì Nhù - Trạm Tấu

Tú Lệ - Văn Chấn

Đỉnh Lùng Cúng - Nậm Có

Khu bảo tồn - Chế Tạo

Chế Cu Nha - Rực rỡ mùa hoa Cải

Đèo lũng lô - Văn Chấn

Đào Rừng - Trống Páo Sang

Nơi đến tuyệt vời cho bạn

DANH SÁCH NƠI ĐẾN